Uvjeti upotrebe

U ovim se Uvjetima upotrebe opisuju uvjeti i odredbe za vašu upotrebu web-mjesta https://www.gaucherdisease.info. Pažljivo pročitajte ove uvjete i odredbe u vezi s upotrebom ovog web-mjesta. Upotrebom ovog web-mjesta pristajete na ove uvjete i odredbe bez ograničenja ili izmjena. Ne smijete se služiti ovim web-mjestom ako ne pristanete na sve uvjete upotrebe.

Upotreba ovog web-mjesta

Sadržaj na ovom web-mjestu služi samo za pružanje općih informacija. Shire će se u razumnoj mjeri potruditi da sve informacije budu točne u vrijeme dodavanja na web-mjesto, no informacije se pružaju takve kakve jesu. Društvo Shire ne može jamčiti točnost informacija. Ako pristupite ovom web-mjestu i sadržaju te se njima koristite, činite to na vlastitu odgovornost. Odgovorni ste za a) provjeru točnosti, potpunosti ili pouzdanosti sadržaja dostupnog na ovom web-mjestu te za b) poduzimanje svih potrebnih mjera kako biste bili sigurni da nikakav sadržaj koji preuzmete putem ovog web-mjesta ne sadrži viruse. Shire se odriče svih izričitih ili prešutnih jamstava, uključujući jamstva prava vlasništva, nekršenja, utrživosti ili prikladnosti za određenu svrhu. Društvo Shire, njegova povezana društva ili podružnice i njihovi pripadajući službenici, direktori, zaposlenici, agenti, predstavnici, pružatelji informacija, izdavatelji licence i njihovi pripadajući sljednici ili opunomoćenici ni u kojem slučaju nisu odgovorni ni za kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu, primjernu, posebnu, kaznenu ili drugu odštetu, čak i u slučaju informacije o mogućnosti takve odštete. Shire može u bilo kojem trenutku promijeniti informacije na ovom web-mjestu a da vas o tome ne obavijesti.

Prava intelektualnog vlasništva

Autorska prava ovog web-mjesta pripadaju društvu Shire. Pridržavaju se sva ostala prava intelektualnog vlasništva. Društvo Shire dopušta kopiranje materijala objavljenih na ovom web-mjestu samo za nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da sve načinjene kopije ovih materijala zadrže sva autorska prava i druge napomene o vlasništvu.

Poveznice na web-mjesta trećih strana

Web-mjesto može mjestimice sadržavati hipertekstualne poveznice na web-mjesta trećih strana. Društvo Shire ne odgovara ni za kakve informacije ili mišljenja koja se nalaze na svakom takvom web-mjestu i ne prihvaća nikakvu pravnu odgovornost u tom pogledu. Budući da društvo Shire nema kontrolu nad takvim web-mjestima i budući da se njihov sadržaj može promijeniti bez obavijesti društvu Shire, na korisniku web-mjesta leži odgovornost da provjeri jesu li dostupne informacije točne i ima li u softveru koji preuzima s takvog web-mjesta virusa ili drugih štetnih stavki. Društvo Shire ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka, štete, troška ili odgovornosti koji proizlaze iz takvog preuzetog materijala.

Informacije nikako nisu zamjena za savjet zdravstvenog stručnjaka

Informacije na web-mjestu služe samo za informiranje o zdravstvenim temama. Ove se informacije ne bi trebale smatrati potpunima i ne bi trebale zamjenjivati posjet, poziv ili savjetovanje s liječnikom ili drugim zdravstvenim stručnjakom ili njihov savjet. Shire ne preporučuje da se samostalno brinete o svojim zdravstvenim problemima. Trebali biste čim prije razgovarati s liječnikom ili drugim zdravstvenim stručnjakom o pitanjima u vezi sa zdravljem. Informacije na ovom web-mjestu nisu zamjena za zdravstvenu preporuku i ne biste trebali odgađati traženje takve preporuke zbog njih.

Podaci

Na sve podatke kojima vas se može osobno identificirati u elektroničkim komunikacijama prema ovom web-mjestu primjenjuje se obavijest o zaštiti privatnosti društva Shire.

Salvatorna klauzula

Ako se jedna ili više odredbi ovih Uvjeta upotrebe smatraju nezakonitima ili neprovedivima u bilo kojem pogledu, to ni na koji način ne narušava ili utječe na valjanost, zakonitost ili provedivost preostalih odredbi. Stranke će zamijeniti nevažeću ili neprovedivu odredbu valjanom i provedivom odredbom koja je čim sličnija izvornoj namjeri.

Informacije su namijenjene međunarodnoj publici izvan SAD-a.

Svi materijali i informacije koji se pojavljuju na web-mjestu namijenjeni su međunarodnoj publici izvan SAD-a. U slučaju lokalnih web-mjesta ciljana su publika samo stanovnici navedene države.

Mjerodavno pravo

Na ove Uvjete upotrebe i na vašu upotrebu web-mjesta primjenjuje se švicarsko pravo te se tumače i shvaćaju prema tom pravu, bez obzira na sukob pravnih odredbi. Svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora rješavat će se isključivo na nadležnom sudu u Zürichu. Svaka stranka izričito pristaje na nadležnost suda u Zürichu i odriče se svih prigovora ili prava u pogledu načela forum non conveniens, nedostatka osobne nadležnosti ili sličnih razloga.